Vad är en fond och vad kostar sparandet?

Många förstår inte vad en fond är och vad det kostar att spara på det sättet. Nu publicerar vi jämförelsetal för avgifter i några populära fondslag för andra kvartalet.

Viktigt att vara aktiv bankkund

FI ger Simplex en varning

Publicerad 2023-09-22

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

Kommunikationschef Annika Zervens slutar på FI

Publicerad 2023-09-21

Kommunikationschef Annika Zervens kommer att sluta på FI. Hon är kvar i sin tjänst under uppsägningstiden som är sex månader.

FI undersöker Nasdaq

Publicerad 2023-09-21

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt marknadsmissbruksförordningen genom att inte anmäla misstänkta transaktioner i samband med flera…

FI annonserar i barn- och gravidappen Preggers

Publicerad 2023-09-18

Under hösten annonserar FI i appen Preggers, en gravid- och barnapp för föräldrar och blivande föräldrar. Tanken med annonseringen är att öka…

FI redovisar regeringsuppdrag om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Publicerad 2023-09-15

Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan…

Remissvar: justerad sanktionsavgift för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen

Publicerad 2023-09-14

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare…

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.