Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2022

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det…

Remissvar: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015–2020
2022-05-23| Remissvar Stabilitet

Finansinspektionen kommenterar i remissvaret de delar av utvärderarnas rekommendationer som har koppling till finansiell…

Kriget i Ukraina

FI följer utvecklingen noga

Våra nyheter med anledning av kriget
Laddar sidan