Förbättrade frågor och svar om insynshandel
2022-12-07| Nyheter Marknad

Nu finns en uppdaterad och mer fyllig samling av frågor och svar om insynshandel på FI:s webbplats. Målgruppen är personer som…

Förslag till ändrade regler bland annat om mycket stora värdepappersbolag

FI föreslår ändringar i en rad föreskrifter bland annat med anledning av nya kapitaltäckningsregler för mycket stora…

Esma vill ha synpunkter på ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn
2022-12-06| Hållbarhet Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en samrådsskrift gällande användningen av ESG- och…

Laddar sidan