Inhämtning av information med anledning av regeringsuppdrag

FI kommer inhämta information under andra kvartalet 2021 om effekterna av de nya reglerna om marknader för finansiella instrument…

Remissvar: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

Betänkandet innehåller förslag på en rad olika politikområden som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten.…

Remissvar: gemensam utbildning inom statsförvaltningen
2021-04-13| Remissvar Om FI

Finansinspektionen är positiv till att statsanställda ska erbjudas utbildningsinsatser om god förvaltning och rollen som…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan