Finansinspektionen i Almedalen 2022

Finansinspektionens är på plats under årets Almedalsvecka i Visby. Vi arrangerar inga egna seminarier, men deltar i flera…

FI avslutar undersökning av Alecta

FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har…

Remissvar: Straff för deltagande i en terroristorganisation
2022-06-23| Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i terroristbrottslagen och har inga synpunkter på förslagets övriga…

Kriget i Ukraina

FI följer utvecklingen noga

Våra nyheter med anledning av kriget
Laddar sidan