FI undersöker Alecta

FI ska undersöka om Alecta har följt regelverket i samband med bolagets investeringar i Heimstaden Bostad.

Startdatum: 2023-09-11

Företaget som undersöks

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om tjänstepensionsföretagen följer regler som gäller investeringar. Bland annat omfattar det att granska att företagen följer bestämmelser om aktsamhet, styrning och riskhantering. FI har under en tid ställt frågor till Alecta om investeringarna i Heimstaden Bostad. Nu går FI vidare med granskningen och väljer att starta en undersökning.