Erik Thedéen: Sverige behöver en bättre marknad för företagsobligationer

Den svenska marknaden för företagsobligationer måste bli bättre på att bära och omfördela risk. Det krävs både bättre transparens…

Undersökning om efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar

FI har undersökt efterlevnaden av EU:s sanktionsförordningar och intern styrning och kontroll inom området.

Inhämtning av information med anledning av regeringsuppdrag

FI kommer inhämta information under andra kvartalet 2021 om effekterna av de nya reglerna om marknader för finansiella instrument…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan