Kapitalkrav för svenska banker

Varje kvartal offentliggör Finansinspektionen kapitalkraven för samtliga banker och kreditmarknadsbolag i tillsynskategorisering 1 och 2.

Publiceringen syftar till att tydliggöra effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2. Pelare 2 är samlingsnamnet för de regler som styr företagens interna kapitalutvärdering och FI:s översyns- och utvärderingsprocess, där FI:s samlade kapitalbedömning är en viktig del.


Senast granskad: 2024-01-31