Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift

2024-06-19 | Sanktioner Försäkring

Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte infört någon begränsning i sitt interna regelverk för hur stora investeringsrisker föreningen får ta.

FI har undersökt om Svenska kyrkans tjänstepensionsförening har följt externa och interna regler i samband med att föreningen har utökat en fastighetsinvestering.

Undersökningen visar att föreningen har brutit mot FI:s föreskrifter på så sätt att den inte har infört en så kallad risktoleransgräns för investeringsrisker i sina interna styrdokument, det vill säga en tydligt definierad gräns för vilken risk företaget ska acceptera.

- Nuvarande och framtida pensionärer ska kunna känna sig trygga med att deras pensionspengar förvaltas på ett sätt som ligger i deras långsiktiga intresse. Den här granskningen har visat på en brist som innebär att de som får sin pension från Svenska kyrkans tjänstepensionsförening, och de som ska få det i framtiden, inte får hela det skydd som reglerna för tjänstepensionsföretag är tänkta att ge dem, säger Åsa Larson, områdeschef för Försäkring på FI.

Mot bakgrund av att föreningen har låtit ett enskilt innehav av aktier i ett fastighetsbolag bli en stor del av föreningens totala investeringar har avsaknaden av en risktoleransgräns varit mer problematisk än den skulle ha varit hos ett företag som inte låtit ett enskilt innehav bli en så pass stor del av de samlade tillgångarna.

FI:s samlade bedömning är att föreningens regelöverträdelse är av måttligt slag. FI har därför beslutat att ge Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och en sanktionsavgift om fem miljoner kronor.


Presstjänst
(Ej sms)