Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär att skydda säkerhetskänslig verksamhet – verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet – mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott, genom förebyggande åtgärder. Det innebär även att i vissa andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl allmänna som enskilda verksamhetsutövare.

Kontakt för säkerhetsskyddsfrågor

Finansinspektionen, Tillsyn säkerhetsskydd, Box 7821, 103 97 Stockholm

Tänk på att inte sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via mejl.

Om en postförsändelse innehåller säkerhetskyddsklassificerade uppgifter ska försändelsen skickas till FI med lämpligt säkerhetsskydd.

Ta alltid första kontakten med FI med lämpligt säkerhetsskydd, till exempel i säkerhetspåse med rekommenderad post.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet

Finansinspektionens tillsyn omfattar enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag, motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige samt aktörer som verksamhetsutövarna har ingått säkerhetsskyddsavtal med.

Säkerhetsskyddslagstiftningens krav kan ha stor påverkan på de finansiella företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. FI vill därför uppmana verksamhetsutövare att ta del av regelverket och förarbetena till det.


Senast granskad: 2021-12-01