Frågor och svar

Jag har fått ett inkassokrav. Vad ska jag göra?

Om du anser att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet.

Om du anser att kravet är felaktigt bör du bestrida kravet omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges i inkassokravet. Kontakta då den som har skickat inkassokravet och tala om varför du anser att du inte är skyldig att betala.

Jag har fått ett inkassokrav trots att jag bestridit fordran. Vad ska jag göra nu?

Om du har en sakligt grundad invändning ska inkassobolaget snarast utreda saken, ta reda på borgenärens inställning och därefter meddela dig vad man kommit fram till. Om ni inte kommer överens kan ditt ärende prövas av domstol om borgenären eller inkassobolaget ansöker om stämning.

Vad är sakligt grundad invändning?

Detta är exempel på vad som kan vara saklig grund:

  • Du har inte beställt varan eller tjänsten.
  • De varor som levererades stämmer inte med beställningen.
  • Betalning har redan skett.


Jag har invänt mot ett inkassokrav men det händer ingenting?

Kontakta inkassobolaget och ta reda på vad som händer i ditt ärende.

Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida ett inkassokrav?

Tidsfristen för att betala eller bestrida måste finnas angiven i inkassokravet.

Först efter att tidsfristen har löpt ut får inkassobolaget gå vidare med kravet, till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Får man driva in hur små belopp som helst?

Det finns ingen begränsning i lag för hur små belopp man får driva in inom ramen för ett inkassoärende.

Jag har inte fått någon betalningspåminnelse innan inkassokravet. Får det gå till så?

I de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse.

När det gäller kontrollavgifter vid olovlig parkering ska du ha fått en betalningspåminnelse innan ett inkassokrav skickas.

Vad är det för skillnad på en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

En betalningspåminnelse är en påminnelse om att en faktura eller skuld har förfallit till betalning. Den kan innehålla ny tid för betalning eller en upplysning om att skulden kommer att lämnas till inkasso om den inte betalas.

Ett inkassokrav innehåller alltid någon form av påtryckning, tex att borgenären kommer att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

Får de skicka inkassokrav till Kronofogden trots att jag bestridit inkassokravet?

Om du anser att du inte är skyldig att betala, bör inkassobolaget i stället ansöka om stämning i domstol.

Vilken ränta måste jag betala?

Om du inte betalar din skuld i rätt tid kommer du ofta få betala dröjsmålsränta. Om borgenären och du i förväg har träffat ett avtal om ränta gäller detta.

Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta en månad efter att ha skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta måste betalas.

Jag har fått ett bluffkrav. Vad ska jag göra?

  • betala inte
  • bestrid kravet
  • polisanmäl.


Jag har fått ett inkassokrav från ett bolag. Hur vet jag om de har tillstånd från FI?

I vårt företagsregister kan du se om bolaget har tillstånd.

 

Kan ett bolag driva in skulder utan tillstånd från FI?

Ja, nedanstående bolag behöver inte ha inkassotillstånd.

  • den som har tillstånd från Finansinspektionen och står under Finansinspektionens tillsyn behöver inte söka tillstånd för inkasso. Observera att det inte gäller företag som endast är registrerade hos Finansinspektionen.
  • indrivning av fordringar som uppstått inom den egna verksamheten (egeninkasso)
  • Indrivning av fordringar som har uppstått inom samma koncern
  • advokaters indrivning av fordringar


Vilka lagar och bestämmelser reglerar inkasso?

Inkassolagen (1974:182) (IkL) reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. Inkassoverksamhet ska även bedrivas enligt god inkassosed. FI avser att ta fram föreskrifter och allmänna råd om bland annat god inkassosed under 2024.

Inkassolagen kompletteras med bestämmelser i inkassoförordningen (1981:956)


Senast granskad: 2024-01-01