Erik Blommé på seminarium om penningtvätt

tisdag 09 nov

Tid: 13.00–14.15 | Om FI

Erik Blommé, biträdande chef för FI:s avdelning Operativa risker, deltar i ett seminarium med titeln "Hur fungerar kampen mot penningtvätt? Är regelverket tillräckligt effektivt för att upptäcka och åtgärda penningtvätt? Och vilken roll kan visselblåsarfunktionen ha i penningtvättsbekämpningen?".

Arrangör: SNS

Laddar sidan