Erik Thedéen diskuterar kapitalmarknadens globala utmaningar

torsdag 04 nov

Tid: 14.30–15.35 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen deltar via länk från FN:s klimatkonferens COP26 i en diskussion om kapitalmarknadens globala utmaningar vid en konferens arrangerad av Portugals finansinspektion CMVM.

Laddar sidan