Erik Thedéen i seminarium om småhusbyggande

torsdag 09 sep

Tid: 13.00–14.00 | Om FI

Generaldirektör Erik Thedéen deltar i ett seminarium om småhusbyggande, finansiell stabilitet och en hållbar bostadsmarknad, arrangerat av Trä- och möbelföretagen (TMF).

Webbinarium/20K Småhus: "Kan ett ökat småhusbyggande bidra till finansiell stabilitet och en hållbarare bostadsmarknad?"

Laddar sidan