Erik Thedéen talar om en global standard för hållbarhetsredovisning

onsdag 08 sep

Tid: 10.25–10.50 | Om FI

Generaldirektör Erik Thedéen berättar om det arbete som han leder inom Iosco med att ta fram en global standard för hållbarhetsredovisning.

Laddar sidan