Erik Thedéen talar på Hållbara Finanser 2021

måndag 19 apr

Tid: 10.55–11.15 | Om FI

Erik Thedéen, generaldirektör på FI och ordförande i Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans, berättar om arbetet för att uppnå en enhetlig och jämförbar global standard för företags hållbarhetsredovisning.

Laddar sidan