Erik Thedéen talar på The Nordic Financial Ecosystem Forum

tisdag 04 maj

Tid: 10.00–12.00 | Om FI

Generaldirektör Erik Thedéen berättar om det arbete som han leder inom den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) med att ta fram en global standard för företags hållbarhetsredovisning.

The Nordic Financial Ecosystem Forum

Laddar sidan