Frida von Zedtwitz-Liebenstein talar på klimatseminarium hos FED

onsdag 07 jul

Tid: 13.00–14.00 | Hållbarhet Om FI

Frida von Zedtwitz-Liebenstein, analytiker på avdelningen Bankanalys och policy på Finansinspektionen, berättar om FI:s pilotprojekt 2020 att använda det så kallade Pacta-verktyget för att kvantifiera klimatrelaterade risker hos företag under tillsyn.

Pacta (Paris Agreement Capital Transition Assessment) är ett verktyg för att mäta klimatrisker som utvecklats av organisationen 2 Degree Investing Initiative (2DII). Seminariet kommer att fokusera på FI:s erfarenheter från pilotprojekt och det tillägg till Pacta för tillsynsändamål som FI utvecklat tillsammans med 2DII.

Seminariet ingår i en serie seminarier med klimattema som arrangeras för det amerikanska centralbankssystemet FED av The Cross-Bank Climate Community of the New York Federal Reserve Bank (Triple C). Tidsangivelsen gäller lokal tid. 

Laddar sidan