Henrik Braconier diskuterar amorteringskrav

fredag 03 sep

Tid: 08.15–09.00 | Om FI

Chefsekonom Henrik Braconier deltar i ett frukostseminarium arrangerat av KTH om amorteringskravets påverkan på bostadspriserna.

Frukostseminarium: Hur påverkar införda amorteringskrav bostadspriserna?

Laddar sidan