Johanna Fager Wettergren om global hållbarhetsstandard

tisdag 12 okt

Tid: 12.30–13.30 | Om FI

Johanna Fager Wettergren, biträdande chef för FI:s verksamhetsområde Marknader, talar om arbetet i den arbetsgrupp i Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) som FI:s generaldirektör Erik Thedéen är ordförande för och som ska ta fram en global standard för hållbarhetsredovisning i samarbete med bland annat IFRS.

Arrangör: Sveriges Finansanalytikers Förening.

Laddar sidan