Johanna Fager Wettergren talar på seminarium om hållbarhetsrapportering

tisdag 30 mar

Tid: 12.00–12.45 | Om FI

Johanna Fager Wettergren, biträdande chef för verksamhetsområdet Marknader, deltar i ett seminarium om hållbarhetsrapportering och behoven av ökad transparens och jämförbarhet.

Webinar: Transforming sustainability accounting for a fossil free economy

Laddar sidan