Rundabordssamtal - revisorernas betydelse för FI:s tillsyn

torsdag 14 okt

Tid: 14.00–16.00 | Om FI

Det är viktigt att den finansiella rapporteringen ger en rättvisande bild av företagens resultat och ställning samt − för företag under FI:s tillsyn − att de efterlever de författningar som gäller för deras tillstånd. Revisionen av företagen har alltså betydelse för FI:s tillsynsarbete och därmed för den finansiella stabiliteteten. FI vill därför verka för en förbättrad och utvidgad rapportering från revisorerna, för att effektivisera vårt tillsynsarbete.

FI har därför bjudit in olika aktörer till ett rundabordssamtal för att diskutera åtgärder för att uppnå en förbättrad och utvidgad rapportering från revisorerna.

Laddar sidan