Samtal om konsumtionslån och konsumentskydd

onsdag 02 jun

Tid: 13.00–15.30 | Om FI

Konsumentverket och Finansinspektionen bjuder i samverkan med Kronofogden in branschens aktörer för ett samtal om marknaden för konsumtionslån och behov av åtgärder för att stärka konsumentskyddet.

Myndigheter bjuder in branschaktörer för samtal om konsumtionslån och konsumentskydd

Laddar sidan