Erik Blommé talar på konferens med banknätverket Findef

måndag 16 maj

Tid: 15.30–16.30 | Om FI

Erik Blommé, biträdande avdelningschef för Operativa risker, talar på en konferens med det nystartade banknätverket Findef (Banksamverkan mot ekonomisk brottslighet). I nätverket ingår banker i tillsynskategori 2–4 och deras dotterbolag. 

Laddar sidan