Styrelsemöte, november

tisdag 11 nov

Tid: 09.30–13.00 | Om FI

Kallelse med dagordning publiceras cirka en vecka innan mötet, se Styrelsemöten.