Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

FI-forum om de nya och ändrade föreskrifter som till stor del trädde i kraft den 2 augusti 2014. Föreskrifterna är en del i det svenska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen, som inom EU införs i form av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

Seminariet tog bland annat upp nyheter inom:

  • kapitaltäckning
  • likviditet
  • kapitalbuffertar
  • offentliggörande av information
  • bolagsstyrning och ersättningar
  • intern kapital- och likviditetsutvärdering
  • standardrapporten.

Seminariet riktade sig främst till kreditinstitut och värdepappersföretag.

Laddar sidan