FI ger inte undantag från Basel 1-golvet

Det är inte lämpligt att ge bankerna möjlighet till undantag från det så kallade Basel 1-golvet. FI vill även fortsättningsvis säkerställa att banksystemet är tillräckligt motståndskraftigt, något som värnar den finansiella stabiliteten.

Frågan om undantag väcktes i samband med de nya europeiska reglerna om kapitaltäckning (CRD 4) som började gälla den 1 januari 2014. De nya reglerna ger FI möjlighet att ge banker undantag från Basel 1-golvet. Nu har frågan varit ute på remiss, men FI står fast vid sitt tidigare ställningstagande om att det inte är lämpligt att ge undantag.

FI:s ställningstagande innebär ingen förändring när det gäller kapitalkraven enligt Basel 1-golvet jämfört med hur det ser ut i dag.

Laddar sidan