Resultat

2023

Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak krav på fondförvaltare att ha vissa rutiner och lämna viss information när de använder ett så kallat justerat fondandelsvärde.

Förslag om nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, som ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 2021:29) med samma namn.

Varning för RXK Capital

Finansinspektionen varnar för RXK Capital som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. RXK Capital står inte under vår tillsyn.

Förslag till nya riskviktsgolv för banklån till kommersiella fastigheter

FI föreslår att införa riskviktsgolv för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn enligt artikel 458 i tillsynsförordningen. Förslaget innebär samtidigt att de nuvarande riskviktsgolven som idag tillämpas inom ramen för pelare 2 tas bort. De nya riskviktsgolven föreslås träda i kraft från den 30 september 2023.

FI erkänner förlängning av norska riskviktsgolv

Finansinspektionen erkänner det norska finansdepartementets beslut att förlänga genomsnittliga riskviktsgolv om 20 procent för hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet i Norge och om 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i fastighet i Norge.

Enkät om kostnader och historisk avkastning för försäkrings- och pensionsprodukter

FI kommer inom kort att skicka ut en enkät till ett urval av försäkringsföretag om kostnader och historisk avkastning för de vanligaste konsumentprodukterna inom försäkring och pension. Uppgiftsinsamlingen sker för sjätte året i rad i samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Bedragare påstår sig ringa från FI

2023-03-24 | Nyheter Konsumentskydd

Vi har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och påstår sig ringa från FI. Bedragaren uppger olika personnamn. Dessa personer arbetar inte på FI.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 21 mars 2023

Den 21 mars 2023 hade Finansiella stabilitetsrådet ett extrainsatt möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se länk nedan).

Nya pusselbitar om EU-standarder för hållbarhetsredovisning

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, har publicerat nytt material om de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning (European sustainability reporting standards, ESRS).

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.