Resultat

2024

FI följer uppdaterade riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

2024-05-24 | EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s uppdaterade riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Pressinbjudan: FI presenterar årets första stabilitetsrapport

2024-05-24 | Nyheter Stabilitet

Måndag den 27 maj presenterar FI sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2024

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det första kvartalet 2024.

Tydligare information från bankerna ska göra att fler förhandlar om boräntan

2024-05-23 | Bolån Rapporter Nyheter

Många konsumenter tycker att det är svårt att förstå och jämföra olika ränteerbjudanden från bankerna. FI föreslår nu att konsumenterna ska få tydligare information om bankens genomsnittsränta och information inför att ränterabatter löper ut. Detta kommer göra det enklare för konsumenter att förhandla och jämföra sina ränteerbjudanden och därmed också stärka konsumenternas ställning på bankmarknaden.

Tre saker att tänka på inför din utlandsresa

Just nu planerar många svenskar sin sommarsemester. Om du ska resa utomlands kan många frågor bli aktuella; ska du teckna en reseförsäkring, borde du växla pengar innan resan och hur ska pengarna räcka? FI har tagit fram tre tips som är bra att tänka på inför en utlandsresa.

Tillfälligt stopp att söka på fi.se

2024-05-21 | Nyheter Om FI

Klockan 16.30 i dag, tisdag den 21 maj, kommer vi att uppdatera sökfunktionen på fi.se. Det innebär att sökfunktionen inte kommer att fungera som vanligt under kvällen.

Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn

Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten att genomföra fler undersökningar i fler branscher genom förenklade processer. FI kan också göra mer för att hitta företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan att vara godkända eller registrerade. Det skriver Riksrevisionen i en granskning av statens penningtvättstillsyn som publiceras i dag.

Mål mellan FI och Carnegie vilande i väntan på ställningstagande från EU-domstolen

Högsta domstolen har i målet mellan Finansinspektionen och Carnegie Investment Bank AB med nummer B 548-23 beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av artikel 7.2 i EU:s marknadsmissbruksförordning. I avvaktan på EU-domstolens ställningstagande kommer målet i Högsta domstolen att vara vilande.

Förvaltningsrätten avslår överklaganden i mål som rör blankning

2024-05-17 | Nyheter Marknad

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit överklagandet i tre mål om särskilda avgifter för uteblivna anmälningar av korta nettopositioner i Aegirbio.

Jämför och förhandla dina räntor på bolån och sparande

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) minskade något under det första kvartalet 2024. Vid utgången av kvartalet var bruttomarginalen 0,59 procentenheter, jämfört med 0,61 procentenheter vid slutet av det fjärde kvartalet 2023. Samtidigt är inlåningsräntorna jämförelsevis låga. För kunder som förhandlar och jämför sina villkor kan det finnas pengar att spara.