Coinshares Holdings Limited får inte köpa svenskt värdepappersbolag

Finansinspektionen har sagt nej till Coinshares Holdings Limiteds ansökan om att köpa Peak AM Securities AB.

Coinshares Holdings Limited, ett bolag med säte i Jersey, har ansökt om ett direkt förvärv av 100 procent av rösterna och kapitalet för samtliga aktier i Peak AM Securities AB. FI har även prövat fem indirekta förvärvare: Global Advisors Holdings Limited, Mognetti Partners Limited och tre fysiska personer.

Vid prövningen av ansökningarna har FI funnit att Coinshares Holdings Limited inte har visat att bolaget är lämpligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av målbolaget. Det saknas därför förutsättningar att bevilja tillstånd i enlighet med 24 kap 1 § Lagen (2007:528) om värdepappersmarknad. Då det saknas förutsättningar för ett direkt förvärv, saknas även förutsättningar för de indirekta förvärven.

Laddar sidan