Skulder i kommersiella fastighetsbolag, icke-banker och finansiell stabilitet

Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI, höll i dag ett tal om skulder i kommersiella fastighetsbolag, icke-banker och finansiell stabilitet på UBS årliga konferens.

Talet hölls på engelska.

  • Datum: 2022-09-01
  • Talare: Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank, FI
  • Möte: UBS Annual Nordic Financial Services Conference