FFFS 2020:18

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2005:1

Sammanfattning

Ändringarna innebär att de allmänna råden inte längre gäller för understödsföreningar.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:18

Dokument