Nytt samförståndsavtal mellan Sverige och Indien
2022-08-01| Nyheter

Finansinspektionen (FI) har ingått ett samförståndsavtal med en av sina motsvarigheter i Indien, International Financial Services…

Eiopa vägleder om hållbarhetspreferenser inom försäkringsdistribution

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en vägledning om integrering av konsumenters…

Nordea Hypotek AB påförs kapitalbuffert
2022-07-14| EBA Nyheter Stabilitet

Finansinspektionen har sedan 2018 identifierat Nordea Hypotek AB som ett övrigt systemviktigt institut (O-SII). I år är det…

Laddar sidan