Resultat

2024

Slutrapporter med utkast till tekniska standarder för Dora

2024-02-12 | Dora Betalningar Nyheter

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa, har publicerat det första paketet av slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder kopplade till EU:s förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn (Dora). Rapporterna har överlämnats till EU-kommissionen för beslut.

It-risker (Dora)

2024-02-12 | Dora Marknad

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.

It-risker (Dora)

2024-02-12 | Dora Försäkring

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.

It-risker (Dora)

2024-02-12 | Dora Betalningar

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.

It-risker (Dora)

2024-02-12 | Dora Bank

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.

Om Dora

2024-02-12 | Dora Bank

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på i stort sett alla företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.