Betaltjänster

För att tillhandahålla betaltjänster krävs tillstånd från FI. Den som omsätter betaltjänster för motsvarande mer än 3 miljoner euro per månad måste ha tillstånd för att få driva verksamheten och kallas i lagen för betalningsinstitut. Den som omsätter ett lägre belopp kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad betaltjänstleverantör.

Med betaltjänster menas enligt lagen (2010:751) om betaltjänster:

 1. tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på ett betalkonto samt de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot,
 2. tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från ett betalkonto samt de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot,
 3. genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betalkonto, genom
  a) autogiro,
  b) kontokort eller andra betalningsinstrument, eller
  c) kontobaserade betalningar,
 4. genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks av ett kreditutrymme, genom
  a) autogiro,
  b) kontokort eller andra betalningsinstrument, eller
  c) kontobaserade betalningar,
 5. utgivning av betalningsinstrument eller inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts,
 6. penningöverföring,
 7. betalningsinitieringstjänster, eller
 8. kontoinformationstjänster.

Betaltjänstombud

Den som enbart är ombud (betaltjänstombud) ska inte ha ett eget tillstånd, men ska vara anmäld till Finansinspektionen av sin huvudman.

Ansökan ska innehålla

Vad en ansökan om att bli betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Se även ansökningsformulär under "Läs mer".

Avgifter

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 378 000 kronor.

Avgiften för prövning av ansökan om undantag från tillståndsplikt är för juridiska personer 217 000 kronor och för fysiska personer 98 000 kronor.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Betalningsinstitut ska betala 100 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Juridiska personer som har medgetts undantag från tillståndsplikt ska betala 25 000 kronor och fysiska personer 15 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Betaltjänstombud betalar inga avgifter till FI.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tre månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-09-18