Digital ansökan i e-tjänsten Ansök

Nu är det möjligt att ansöka om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar via FI:s nya digitala e-tjänst Ansök.

För dig som använder tjänsten för första gången

Både den som ska sammanställa och lämna in ansökan och de som ska prövas behöver registrera sig i FI:s behörighetssystem, som nås via inloggningslänken ovan.

Den som ska lämna in ansökan behöver ha behörighet som ombud för företaget. Den behörigheten kan ges av en firmatecknare eller någon som firmatecknaren delegerar uppgiften att hantera behörigheter till: en företagsadministratör.

För att firmatecknaren eller företagsadministratören ska kunna fördela behörigheter behöver de först registrera sig som användare i behörighetssystemet.

En företagsadministratör kan ge behöriget att agera som ombud till en annan person, eller till sig själv.

När ombudet fått sin behörighet behöver den personen logga ut ur systemet och logga in igen för att få tillgång till de funktioner som behörigheten för med sig.

Du kan se en skiss över de olika stegen för att få behörighet som ombud här: Flödesschema: få behörighet.

Instruktioner steg för steg

Alternativ 1: En firmatecknare ger behörighet åt ett ombud

Som firmatecknare behöver du göra följande:

Registrera dig som användare i behörighetssystemet

Instruktioner och inloggningslänk finns på sidan Registrera dig som användare

Lägg till företaget i systemet
 1. Logga in i Rapporteringsportalen
 2. Välj Hantera behörigheter
 3. Klicka på Hämta svenskt företag eller Registrera utländskt företag och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till företag.
Invänta kontroll av Bolagsverket

FI:s behörighetssystem kontrollerar regelbundet förändringar av företags firmatecknare hos Bolagsverket. Detta görs fem gånger per dag. Om du inte ser dig själv som firmatecknare i behörighetssystemet kan du vänta några timmar innan du loggar in igen. För utländska företag görs ingen automatisk kontroll. För dessa företag behöver FI istället utse en företrädare manuellt.

Ge behöriget till ett ombud
 1. Logga in i Rapporteringsportalen 
 2. Välj Hantera behörigheter.
 3. Klicka på Administrera rapporteringsbehörighet i den vänstra panelen.
 4. Välj Typ Ansök-tillstånd i rutan som öppnas och klicka på Sök.
 5. Klicka på länken Ansök-tillstånd i listan för det företag som du vill utse ett ombud för.
 6. Nu öppnas ett nytt fönster där företagets namn och Rapportering Ansök-tillstånd visas överst. I rutan nedanför texten "Lägg till och radera behörighetsinnehavare" anger du den mejladress som det tänkta ombudet har använt för att registrera sig. Klicka sedan på sök-ikonen.
 7. Markera ombudet i listan med sökresultat och klicka på Lägg till.
 8. Kontrollera att rätt person nu står i rutan Behörighetsinnehavare.
 9. Klicka på Spara och stäng.


Alternativ 2: En företagsadministratör ger behörighet åt ett ombud

Som företagsadministratör behöver du göra följande:

Invänta att firmatecknaren utser dig till företagsadministratör

En firmatecknare för företaget behöver först utse dig till företagsadminstratör innan du kan gå vidare och utse ombud. Instruktion för detta finns här nedan under "Som firmatecknare behöver du göra följande".

Ge behöriget till ett ombud
 1. Logga in i Rapporteringsportalen 
 2. Välj Hantera behörigheter.
 3. Klicka på Administrera rapporteringsbehörighet i den vänstra panelen.
 4. Välj Typ Ansök-tillstånd i rutan som öppnas och klicka på Sök.
 5. Klicka på länken Ansök-tillstånd i listan för det företag som du vill utse ett ombud för.
 6. Nu öppnas ett nytt fönster där företagets namn och Rapportering Ansök-tillstånd visas överst. I rutan nedanför texten "Lägg till och radera behörighetsinnehavare" anger du den mejladress som det tänkta ombudet har använt för att registrera sig. Klicka sedan på sök-ikonen.
 7. Markera ombudet i listan med sökresultat och klicka på Lägg till.
 8. Kontrollera att rätt person nu står i rutan Behörighetsinnehavare.
 9. Klicka på Spara och stäng.

 Som firmatecknare behöver du göra följande:

Lägg till företaget i systemet
 1. Logga in i Rapporteringsportalen
 2. Välj Hantera behörigheter
 3. Klicka på Hämta svenskt företag eller Registrera utländskt företag och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till företag.
Invänta kontroll av Bolagsverket

FI:s behörighetssystem kontrollerar regelbundet förändringar av företags firmatecknare hos Bolagsverket. Detta görs fem gånger per dag. Om du inte ser dig själv som firmatecknare i behörighetssystemet kan du vänta några timmar innan du loggar in igen. För utländska företag görs ingen automatisk kontroll. För dessa företag behöver FI istället utse en företrädare manuellt.

Ge företagsadministratören behörighet som "företagsadmin"
 1. Logga in i Rapporteringsportalen 
 2. Välj Hantera behörigheter.
 3. Klicka på Administrera företagsbehörighet i den vänstra panelen.
 4. Välj Typ Företagsadministratör i rutan som öppnas och klicka på Sök.
 5. Klicka på länken Företagsadministratör i listan för det företag som du vill utse en företagsadministratör för
 6. Nu öppnas ett nytt fönster där företagets namn och Roll Företagsadministratör visas överst. I rutan nedanför texten "Lägg till och radera behörighetsinnehavare" anger du den mejladress som den tänkta företagsadministratören har använt för att registrera sig. Klicka sedan på sök-ikonen.
 7. Markera företagsadministratören i listan med sökresultat och klicka på Lägg till.
 8. Kontrollera att rätt person nu står i rutan Behörighetsinnehavare.
 9. Klicka på Spara och stäng.

Support


Under sommarveckorna 25-33 har vi tillfälligt stängt i vår telefonsupport. Det går som vanligt att mejla in dina frågor till support.ansok@fi.se. Vi återkommer när telefonsupporten är öppen igen.
Senast granskad: 2024-03-13