Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 6 december

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december.

På mötet deltog finansmarknadsminister Niklas Wykman, vikarierande generaldirektören för Finansinspektionen, Susanna Grufman, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten. Rådet diskuterade även cybersäkerhetsfrågor, obligationsmarknadens funktionssätt samt en uppföljning av problemen på elderivatmarknaden