Iosco

I den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco samarbetar fler än 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma principer och standarder för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad som erbjuder ett starkt investerarskydd.

En viktig del av arbetet är att byta information om händelser på värdepappersmarknaden och i de finansiella företagen inom ramen för ett multilateralt samförståndsavtal (Multilateral Memorandum of Understandig) som FI undertecknade 2012.

Iosco leds av en styrelse med representanter från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter. FI är medlem av styrelsen. En gång om året möts alla Ioscos medlemmar för ett årsmöte då organisationens högsta beslutande organ, President's Committee, sammanträder.

Under styrelsen finns det ett tiotal permanenta kommittéer som arbetar med olika frågor inom Ioscos ansvarsområde. I dag är FI medlem av fyra av dessa kommittéer; Andrahandsmarknader (Regulation of Secondary Markets, C2), Konsumentskydd (Retail Investors, C8), arbetsgruppen för hållbar finans, Iosco Sustainable Finance Task Force (STF) samt arbetsgruppen för fintech. FI är även medlem av styrgruppen för CPMI-Iosco som är ett organ som arbetar med frågor om den finansiella infrastrukturen. Organet består av representanter från Iosco och från Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), som i sin tur är en del av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS).


Senast granskad: 2022-11-21