Andreas Heed talar på Euroclears 50-årsjubileum

torsdag 25 nov

Tid: 15.10–15.40 | Om FI

Andreas Heed, chef för FI:s avdelning Infrastrukturtillsyn, talar på ett seminarium anrrangerat av Euroclear Sweden med anledning av deras 50-årsjubileum. 

För mer information: Euroclear Sweden 50 years - Sweden, the financial market and the future

Laddar sidan