Vårt uppdrag

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Vi ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning.

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan