Catrin Hådén talar på Fondmarknadsdagen

måndag 19 apr

Tid: 13.55–14.15 | Om FI

Catrin Hådén, biträdande avdelningschef, Uppförandetillsyn på Finansinspektionen talar om prioriteringar i tillsynen 2021 på konferensen Fondmarknadsdagen. 

Laddar sidan