Elisabeth Siltberg pratar hållbarhet på tillsynskonferens i Hongkong

onsdag 23 jun

Tid: 15.00–16.00 | Om FI

Elisabeth Siltberg, rådgivare på verksamhetsområdet Bank, berättar om arbetet inom Baselkommittén för banktillsyn med att belysa hur klimatrisker överförs till det finansiella systemet och vilka metoder som kan användas för att mäta riskerna. Det sker vid digital tillsynskonferens i Hongkong arrangerad av The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre och the Financial Stability Institute (FSI) of the Bank for International Settlements (BIS).

Laddar sidan