Karin Lundberg talar på Compliance Forum

onsdag 21 apr

Tid: 08.30–10.00 | Om FI

Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank samt ledamot i Europeiska bankmyndighetens (EBA) förvaltningsstyrelse, och Erik Blommé,
biträdande avdelningschef för tillsynsfrågor inom penningtvätt på FI, talar på ett möte med föreningen Compliance Forum. 

Ämnet är hur FI och EBA planerar tillsynsarbetet under 2021, särskilt när det gäller penningtvätt och intern styrning och kontroll.

Även Magnus Eriksson, avdelningschef för Finansiella risker på verksamhetsområdet Bank, medverkar för att svarar på frågor.

Laddar sidan