Malin Olsson om global hållbarhetsstandard

fredag 26 nov

Tid: 09.35–10.05 | Om FI

Malin Olsson, redovisningsexpert på avdelning Marknadstillsyn på Finansinspektionen, talar om FI:s arbete med att få på plats en global standard för hållbarhetsredovisning.

Arrangör: Finansbolagens förenings informationsmöte.

Laddar sidan