Per Nordkvist deltar i webbinarium om svensk fintech

torsdag 28 jan

Tid: 14.00–15.10 | Om FI

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser presenterar en rapport om innovationskraften inom svensk fintech, med förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap. Per Nordkvist, chef för Uppförandetillsyn och ansvarig för FI:s innovationscenter, deltar i en paneldiskussion och ger sin syn på saken.

Tillväxtanalys: Webbinarium: Svensk fintech

Laddar sidan