FI-forum: Hållbarhetsredovisning

måndag 5 dec

Tid: 09.00–11.00 | Om FI

På FI-forumet presenterar vi reglerna i det nya direktivet om hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Mer information och anmälan: FI-forum: Hållbarhetsredovisning