Johanna Fager Wettergren diskuterar hållbarhet i finanssektorn

tisdag 24 maj

Tid: 14.30–15.30 Plats: Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm + digital sändning | Om FI

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren deltar i en paneldiskussion om hur den finansiella sektorn på bästa sätt kan styras mot lösningar som främjar klimatomställningen. Arrangör är Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet: Seminarium om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen

Laddar sidan