Linda Löfgren föreläser om FI på Företagsekonomiska Institutet

Linda Löfgren, avdelningschef på Bankrätt föreläser om FI:s uppdrag.

onsdag 14 dec

Plats: Företagsekonomiska Institutet, Kammakargatan 10 | Om FI