Regler om värdepappersinnehav

Alla anställda på Finansinspektionen behöver anmäla innehav av finansiella instrument, exempelvis aktier.

Fondandelar och/eller räntebärande papper som ges ut av företag under vår tillsyn är tillåtet att äga. Men som anställd på FI är det inte tillåtet att äga aktier i företag under FI:s tillsyn (till exempel banker eller försäkringsbolag) eller motsvarande myndighet i annat land. Anställda får inte heller äga finansiella instrument med sådana aktier som underliggande tillgång, som till exempel optioner eller terminer.


Senast granskad: 2023-12-21