Så finansieras FI

Finansinspektionens verksamhet finansieras på två sätt:

  • Årliga tillsynsavgifter täcker kostnader för bland annat regelgivning och tillsyn.
  • Tillståndsavgifter täcker kostnader för prövning av tillstånd och anmälningar.
Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan