FI erkänner riskviktsgolv för finska bolåneexponeringar

Finansinspektionen har beslutat att erkänna den finska tillsynsmyndighetens beslut att införa ett genomsnittligt företagsspecifikt riskviktsgolv om 15 procent för finska bolåneexponeringar.

FI:s beslut gäller från 1 januari 2018 för filialer i Finland till svenska kreditinstitut med tillstånd att använda en internmetod för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker.

FI kommer att tillämpa det tröskelvärde för materialitet på 1 miljard euro som den finska tillsynsmyndigheten har angivit. Detta innebär i nuläget att exponeringar i finska filialer till Nordea Bank AB samt Handelsbanken AB och Stadshypotek AB omfattas av riskviktsgolvet. Golvet påverkar företagen på solonivå och därmed också på konsoliderad nivå.

Laddar sidan