FI siktar på oförändrat kontracykliskt buffertvärde i mars

Nästa gång Finansinspektionen (FI) ska fatta beslut om det kontracykliska buffertvärdet är i mars. Förberedelsearbetet inför det beslutet ska inriktas på att behålla värdet oförändrat. Värdet är i nuläget 2 procent.

FI ska varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertvärde. Buffertvärdet är i dag fastlagt genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:15) om kontracykliskt buffertvärde.

När FI bedömer att värdet behöver ändras beslutar FI:s styrelse om nya föreskrifter. Inför en sådan ändring skickas ett förslag till föreskrifter ut på remiss, på samma sätt som sker med andra föreskrifter och allmänna råd.

När FI bedömer att värdet inte behöver ändras beslutar FI:s styrelse om detta och beslutet offentliggörs på FI:s webbplats.

Laddar sidan