Kommentar om Nordeas beslut att flytta huvudkontoret

2017-09-06 | Nyheter Bank

Nordea har beslutat att flytta huvudkontoret till Helsingfors. Banken utgör en stor del av den svenska finansmarknaden, men det är för tidigt att säga vad bankens beslut kommer att innebära för Finansinspektionens tillsyn.

– Vi kommer att ha en dialog med Nordea och övriga nordiska länder om hur förändringen ska genomföras. Det viktiga är att banken har en stabil och sund verksamhet, och det gäller oavsett var huvudkontoret ligger, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

– EU:s regelverk gör det möjligt för banker att bedriva gränsöverskridande verksamhet inom EU. Vår uppgift är att värna finansiell stabilitet och konsumentskydd oavsett varifrån verksamheten drivs.

Laddar sidan