Ny sida med regelstruktur för Mifid2/Mifir

2017-06-07 | Esma Nyheter Mifid Marknad

FI tillhandahåller under en begränsad tidsperiod en länksida till de mest relevanta regeldokumenten för att göra det lättare att hitta dessa dokument och få en överblick över regelverket.

Mifid 2 och Mifir innehåller en mängd regler som är nya eller mer detaljerade än i Mifid. En stor del av regeldokumenten består av reglerna i delegerade akter som EU-kommissionen publicerade den 31 mars 2017 i EU:s officiella tidning. De omfattar tekniska standarder för tillsyn och genomförande av Mifid 2/Mifir.

Här hittar du sidan med regelstruktur för Mifid2/Mifir

Laddar sidan