Uppdaterade Emir frågor och svar och valideringsregler

2017-04-07 | Esma Nyheter Emir Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade Q&A avseende Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

De innehåller anpassningar till de reviderade tekniska standarder till Emir som börjar tillämpas den 1 november 2017. Esma har även publicerat uppdaterade valideringsregler som ska tillämpas från den 1 november 2017.

Laddar sidan